bandeau_consummer_service-Terms_of_use_desktop-FI.jpg

Oikeudelliset ilmoitukset

Tämän verkkosivuston (jäljempänä “verkkosivusto”) julkaisija on:

Groupe SEB Finland Oy
Pakkalankuja 6

01510 Vantaa

Verkkosivuston hosting-palvelujen tarjoaja on:

EQUINIX France SAS, ranskalainen oikeudellisessa muodossa Société par actions simplifiée à associé unique toimiva yhtiö, osakepääoma 58 451 181,86 euroa, kotipaikka 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Ranska, rekisteröity tunnuksella 429 840 853 Bobignyn kauppa- ja yritysrekisteriin.

Yleistä tietoa verkkosivuston toiminnasta

Verkkosivuston omistaa Groupe SEB Finland Oy, joka on Groupe SEB:n konserniyhtiö. Groupe SEB:hen kuuluvat kaikki SEB S.A.:n suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt, ja sen kotipaikka on 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69130 Ecully, Ranska. Puh. 04 72 18 18 18 Fax: 04 72 18 16 55


Yleiset käyttöehdot

Voimassa 1.1.2018 alkaen

 

Johdanto

Tällä verkkosivustolla, joka on käytettävissä osoitteessa www.tefal.fi (jäljempänä “verkkosivusto”), kävijät voivat tarkastella verkkosivuston sisältämiä tietoja sekä myöhemmin tilata tavaroita ja/tai palveluita sovellettavien yleisten myyntiehtojen mukaisesti, mikäli tällainen palvelu tulee tarjolle verkkosivustolla.

Ennen kuin käytät verkkosivustoa, lue huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä “yleiset käyttöehdot”), joissa kerrotaan verkkosivuston käyttöä koskevat yleiset ehdot ja edellytykset.

Käyttöehdot muodostavat Groupe SEB Finland Oy:n (jäljempänä “Groupe SEB Finland Oy”) ja verkkosivustoa käyttävän tai selaavan tai siellä käyvän internetin käyttäjän (jäljempänä “käyttäjä”) välisen sopimuksen.

Yleisten käyttöehtojen hyväksyminen

Menemällä verkkosivustolle ja/tai käyttämällä sitä käyttäjä suostuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä kaikkia ehtoja, jotka sisältyvät niihin tai joihin niissä viitataan.

Jos käyttäjä kieltäytyy noudattamasta näissä yleisissä käyttöehdoissa olevia velvoitteita tai ehtoja kokonaan tai osittain, hän ei saa käyttää verkkosivustoa.

Verkkosivuston ja yleisten käyttöehtojen muutokset

Groupe SEB Finland Oy:llä on oikeus aika ajoin muokata verkkosivustoa ja/tai näitä yleisiä käyttöehtoja kokonaan tai osittain ilmoittamatta siitä etukäteen. Käyttäjän tulee säännöllisesti lukea ja tarkistaa yleiset käyttöehdot sekä ehdot, joihin niissä viitataan, jotta käyttäjä on koko ajan tietoinen häntä koskevista ehdoista.

Kun yleisiin käyttöehtoihin tai verkkosivuston ominaisuuksiin on tehty muutoksia, käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä tällaiset muutokset jatkamalla verkkosivuston käyttöä.

Immateriaaliomaisuus

Kaikki verkkosivuston sisältämät elementit, kuten tekstit, valokuvat, piirrokset, videot, äänet, mallit, ulkoasu, rakenne, konseptit, tekniset ja graafiset ratkaisut, tietokannat, ohjelmistosovellukset ja lähdekoodit näihin kuitenkaan rajoittumatta, ovat yksinomaan Groupe SEB Finland Oy:n omaisuutta riippumatta siitä, ovatko ne saatavilla verkkosivustolla ja/tai sen kautta.

Verkkosivustolla olevat logot ja muut tunnusmerkit ovat Groupe SEB:n konserniyritysten tavaramerkkejä, joihin sovelletaan tavaramerkkilainsäädäntöä. Verkkosivuston tai sen sisältämien elementtien kopiointi, esittäminen, mukauttaminen, muokkaaminen, julkaisu, siirtäminen, muuttaminen, integrointi toiseen verkkosivustoon, kaupallinen hyödyntäminen ja/tai uudelleenkäyttäminen kokonaan tai osittain millään tavalla tai missään mediassa on ankarasti kielletty.

Käyttäjä saatetaan vastuuseen kaikesta verkkosivuston tai sen sisällön ja siinä julkaistujen tietojen luvattomasta käytöstä, joka katsotaan sovellettavien lakien ja säännösten (mukaan lukien tekijänoikeus- sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja -säännösten näihin kuitenkaan rajoittumatta) mukaan rangaistavaksi immateriaalioikeuksien rikkomukseksi.

Tavaramerkkien esittäminen ja/tai kopiointi ja/tai hyödyntäminen osittain tai kokonaan katsotaan sovellettavien lakien ja säännösten (mukaan lukien tavaramerkki- sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja -säännösten näihin kuitenkaan rajoittumatta) mukaan rangaistavaksi immateriaalioikeuksien rikkomukseksi. Sama pätee verkkosivustolla oleviin tietokantoihin, joita suojaavat sovellettavat lait ja säännökset (mukaan lukien tietokantalait ja -säännökset näihin kuitenkaan rajoittumatta). Käyttäjä saatetaan vastuuseen, mikäli hän esittää tai poimii verkkosivustolla olevia tietoja.

Näiden lakien ja säännösten määräykset eivät sulje pois muita toimenpiteitä sellaisia tahoja vastaan, jotka käyttävät verkkosivustoa tai sen sisältöä luvatta.

Vastuu ja verkkosivuston käyttö

Kaikki verkkosivustolla käytettävissä tai ladattavissa olevat tiedot ja julkaisut annetaan vain tiedoksi, eikä niitä tule pitää kattavina. Groupe SEB Finland Oy ei takaa verkkosivustolla olevien tietojen paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. Verkkosivustolla olevat tiedot saattavat sisältää teknisiä virheitä tai epätarkkuuksia sekä kirjoitusvirheitä. Tietoja saatetaan aika ajoin muokata, ja muutokset sisällytetään verkkosivuston uusiin versioihin.

Groupe SEB Finland Oy ei takaa, että verkkosivustolla ei ole poikkeamia, virheitä tai ohjelmistovirheitä tai että ne korjattaisiin. Se ei myöskään takaa verkkosivuston keskeytyksetöntä toimintaa tai yhteensopivuutta minkään laitteiston kanssa.

Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on verkkosivuston käyttöön tarvittavat taidot, resurssit ja asiantuntemus. Lisäksi käyttäjä ymmärtää olevansa yksin vastuussa tietojensa, laitteistonsa ja ohjelmistojensa suojaamisesta, tietoturvasta ja eheydestä käyttäessään verkkosivustoa.

Groupe SEB Finland Oy tai muut Groupe SEB:n konserniyhtiöt eivät ole vastuussa suorista tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua verkkosivuston, sen sisällön tai verkkosivuston hosting-palvelimilla olevien muiden elementtien käytöstä.

Groupe SEB Finland Oy:llä on oikeus oman harkintansa mukaan tehdä muutoksia verkkosivustolle tai sen osaan pääsyyn tai lopettaa, estää tai keskeyttää pääsy verkkosivustolle tai sen osaan mistä tahansa syystä ilmoittamatta siitä ennakkoon. Sama pätee verkkosivuston sisältöön, toimintoihin tai käyttöaikoihin näihin kuitenkaan rajoittumatta. Groupe SEB Finland Oy ei ole vastuussa, mikäli verkkosivusto ei ole käytettävissä.

Jos sinulla on kysymyksiä tai palautetta verkkosivustosta, ota yhteyttä verkkosivuston Contact Us -osion kautta.

Ostot – yleiset myyntiehdot

Kun tämä palvelu tulee saataville verkkosivustolla, käyttäjä voi tehdä verkossa ostoksia lisävarustekaupassa. Lisävarustekaupasta ostettavat tuotteet myy SEB International Service, ja niihin sovelletaan yleisiä myyntiehtoja. Lisätietoja on yleisissä myyntiehdoissa.

Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivustolla on hyperlinkkejä muille verkkosivustoille. Groupe SEB Finland Oy ei ylläpidä näitä verkkosivustoja eikä voi vaikuttaa niiden sisältöön. Groupe SEB Finland Oy ei siis ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä eikä niillä tapahtuvasta henkilötietojen keruusta tai siirtämisestä, evästeiden asentamisesta tai muista vastaavista prosesseista.

Tietosuoja

Verkkosivuston kautta tai sen avulla annettuja tai kerättyjä henkilötietoja käytetään verkkosivustolla julkaistun Groupe SEB Finland Oy:n tietosuojakäytännön mukaisesti.

Lisätietoja siitä, miten Groupe SEB Finland Oy kerää ja käsittelee käyttäjien tietoja, on tietosuojakäytännössä.

Sovellettava laki – kiistojen ratkaiseminen

Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan käyttäjän asuinpaikan lainsäädäntöä ja lainkäyttövaltaa.