bandeau_consumer_service_privacy-policies_desktop-FI.jpg

Voimassa 1.1.2018 alkaen

Tässä tietosuojakäytännössä (jäljempänä “tietosuojakäytäntö“ tai “käytäntö”) kerrotaan, miten osoitteessa tefal.fi (jäljempänä “verkkosivusto”) kerättyjä henkilötietoja käytetään ja soveltuvin osin luovutetaan kolmansille osapuolille, miten niiden luottamuksellisuus ja tietoturva taataan sekä mitä vaihtoehtoja käyttäjällä on henkilötietojen keruuseen ja käyttöön liittyen. Henkilötietoja keräävät ja rekisterinpitäjinä toimivat Groupe SEB Finland Oy ja myöhemmin (kun verkkosivustolla voi tehdä ostoksia) SEB International Services (SIS). 

Verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot

Kun käyttäjä siirtyy verkkosivustolle ja käyttää sitä, hänellä on mahdollisuus antaa tiettyjä henkilötietoja, joista hänet voidaan mahdollisesti tunnistaa suoraan tai välillisesti.

Kun käyttäjä luo tilin, pyytää esitettä tai tuote- tai palvelutietoja tai osallistuu peliin tai visailuun, Groupe SEB Finland Oy tai (soveltuvin osin käyttäjän tehdessä ostoksen) SIS voi kerätä seuraavia tietoja: käyttäjän etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätilin käyttäjätunnus ja salasana, sukupuoli, syntymäaika, kiinnostuksen kohteet ja preferenssit.

Jotkin verkkosivustolla mahdollisesti pyydettävät tiedot ovat pakollisia ja merkitty sellaisiksi, ja jotkin ovat valinnaisia. Jos käyttäjä ei halua antaa pakollisia tietoja, joitakin verkkosivuston osia ei mahdollisesti voi käyttää tai Groupe SEB Finland Oy ei välttämättä pysty vastaamaan pyyntöihin.

Lisäksi verkkosivuston toiminnan kehittämiseksi ja sen mukauttamiseksi käyttäjän pyyntöihin saatetaan kerätä esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, käytetty kieli, tieto käyttäjän tarkastelemista verkkosivuston sivuista ja niiden tarkastelujärjestyksestä, verkkosivustolla käynnin päivämäärä ja kesto sekä muita evästeiden avulla kerättäviä tietoja. Lisätietoja Groupe SEB Finland Oy:n käyttämistä evästeistä on tällä verkkosivustolla julkaistussa evästekäytännössä.

Jos alaikäinen käyttäjä antaa henkilötietoja verkkosivustolla, hän vakuuttaa olevansa sovellettavan lainsäädännön mukaan oikeutettu siihen ja saaneensa etukäteen luvan huoltajaltaan. Groupe SEB Finland Oy ei ole vastuussa, jos tällaista lupaa ei ole saatu.

Vanhempia ja huoltajia kehotetaan opastamaan alaikäisiä huollettaviaan suhtautumaan vastuullisesti ja varovaisesti henkilötietojen antamiseen internetissä.

Henkilötietojen käyttötavat

Kun käyttäjä luo tilin verkkosivustolla, henkilötietoja käsittelee Groupe SEB Finland Oy, joka voi käyttää niitä seuraavasti:  

 • käyttäjätilin luomisen mahdollistamiseen ja Groupe SEB Finland Oy:n myymiä tuotteita tai palveluita koskeviin hakuihin ja/tai tietopyyntöihin reagoimiseen
 • käyttäjää mahdollisesti kiinnostavien kampanja- tai markkinointitarjousten lähettämiseen käyttäjän valintojen mukaisesti
 • käyttäjälle mukautetun sisällön ja tarjousten tarjoamiseen verkkosivustolla
 • käyttäjän osallistuessa peliin tai visailuun tai muihin verkkosivustolla saatavilla oleviin tapahtumiin.

Kun käyttäjä tekee ostoksen verkkosivustolla, SIS soveltuvin osin käsittelee käyttäjän henkilötietoja, jotta tilaus voidaan käsitellä ja toimittaa.

Henkilötietojen suojaaminen

Groupe SEB Finland Oy ja myöhemmin SIS ovat sitoutuneita suojaamaan tietoja, jotka käyttäjä antaa verkkosivustolla. Verkkosivuston kautta kerättyjen tietojen suojaamisessa hyödynnetään laitteisto-, ohjelmisto- ja organisatorisia ratkaisuja. Tarkoituksena on estää luvaton pääsy käyttäjien henkilötietoihin sekä niiden luvaton käyttö, muokkaus, tuhoaminen, luovuttaminen, lainvastainen käsittely, tahaton poistaminen tai menettäminen tai tällaisiin tapahtumiin liittyvät vahingot. Käyttäjien tietojen täydellistä suojaa ei kuitenkaan voida taata.

Henkilötietoja suojataan erityisesti seuraavilla keinoilla:

 • salasanasuojauksella
 • antamalla tietojen käyttöoikeus vain niille henkilöille, joilla on asianmukaiset valtuudet siihen (esimerkiksi vain Groupe SEB Finland Oy:n ja SIS:n henkilökunnalle tai sellaisille niiden työntekijöille, joiden täytyy saada käyttää tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin).

Jotta käyttäjien tietoja voidaan suojata paremmin, Groupe SEB Finland Oy suosittelee välttämään liian helpon käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä sekä vaihtamaan salasanan säännöllisesti. Salasanaa ei myöskään pidä koskaan paljastaa muille.

Henkilötietoja käyttävät tahot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

 • Groupe SEB Finland Oy:n ja SIS:n tytäryhtiöt
 • Groupe SEB Finland Oy:n ja SIS:n sekä niiden palveluntarjoajien asianmukaisesti valtuutetut työntekijät, jotta he voivat tarjota palveluita tai suorittaa tiettyjä tehtäviä (mukaan lukien myynnin tuki, markkinatutkimukset tai asiakaspalvelu, asiakkuuksien hallinta, tällä hetkellä tai aika ajoin tarjottavat tarvikkeet tai palvelut, arvonnat, kilpailut ja kampanjat) Groupe SEB Finland Oy:n ja SIS:n nimissä.
 • yritysoston tapauksessa näiden yhtiöiden ostajat tai mahdolliset ostajat
 • lain edellyttäessä tietojen luovutusta tai salliessa sen.

Käyttäjän valinnat suoramarkkinointiin liittyen

Groupe SEB Finland Oy ja/tai SIS saattaa lähettää käyttäjälle verkkosivustolla saatavilla olevia tuotteita ja palveluita koskevia kampanja- tai markkinointitarjouksia postitse, sähköpostitse ja tekstiviestillä sekä Groupe SEB:n tai sen kumppanien muiden tuotemerkkien (kuten SEB, MOULINEX, ROWENTA, CALOR, KRUPS, LAGOSTINA ja ZYLISS) tavaroita ja palveluita koskevia tarjouksia käyttäjän valintojen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa tällaisen markkinointiviestinnän vastaanottamiseen napsauttamalla viestissä olevaa tilauksen peruuttamislinkkiä tai lähettämällä postia jäljempänä viimeisessä osiossa olevaan osoitteeseen.

Markkinointiviestinnän peruuttaminen tai henkilötietojen poistaminen tai muokkaaminen käyttäjätilin luomisen jälkeen

Käyttäjä voi poistaa tilinsä verkkosivustolta milloin tahansa toimimalla seuraavasti:

 1. Siirry verkkosivustolle ja kirjaudu sisään.
 2. Napsauta Oma profiili -välilehteä.
 3. Napsauta sivun oikeassa laidassa Oma tili -kohdassa olevaa Omat yhteystiedot -linkkiä.
 4. Napsauta sivun oikeassa laidassa olevaa Poista tilini -linkkiä.
 5. Vahvista profiilin poisto.

Ulkopuoliset verkkosivustot

Verkkosivustolla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille, eikä tämä tietosuojakäytäntö koske niitä. Näiden verkkosivustojen henkilötietojen keruuta ja käyttöä koskevat käytännöt ovat todennäköisesti erilaiset kuin tämän sivuston käytännöt. Groupe SEB Finland Oy ja SIS eivät omista tai ylläpidä tällaisia sivustoja eivätkä siten vastaa siitä, miten nämä ulkopuoliset verkkosivustot keräävät ja käyttävät henkilötietoja. Tutustu huolellisesti tällaisten ulkopuolisten verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin.

Tuotemerkin muilla verkkosivustoilla tai muissa palveluissa luoduista tileistä peräisin olevien henkilötietojen käyttäminen

Jos käyttäjä on luonut käyttäjätilin tuotemerkin muulla verkkosivustolla tai muussa palvelussa, Groupe SEB Finland Oy käyttää kyseisestä tilistä peräisin olevia henkilötietoja käyttäjätilin tietojen täydentämiseen tällä verkkosivustolla. Tämä helpottaa käyttäjän rekisteröitymistä verkkosivustolle, eikä käyttäjän tarvitse antaa jo antamiaan tietoja uudelleen. Jos et halua, että tuotemerkin muulla verkkosivustolla tai muussa palvelussa luomistasi käyttäjätileistä peräisin olevia tietoja käytetään tällä tavalla, ota yhteys asiakaspalveluun lähettämällä postia jäljempänä viimeisessä osiossa olevaan osoitteeseen.

Tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset

Jos tietosuojakäytäntöön tehdään muutoksia, uusi tietosuojakäytäntö julkaistaan tällä verkkosivustolla. Groupe SEB Finland Oy suosittelee tarkistamaan tietosuojakäytännön säännöllisesti, jotta olet tietoinen siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Käyttäjän oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Sovellettavien tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien mukaisesti käyttäjä voi tarkistaa henkilötietonsa sekä pyytää niiden oikaisemista tai poistamista ja/tai vastustaa niiden käsittelyä pätevistä syistä. Lisäksi käyttäjä voi harjoittaa muita sovellettaviin lakeihin perustuvia oikeuksiaan, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn.

 1. Jos kyseessä ovat verkkosivustolla tehtyyn ostokseen liittyvät henkilötiedot, jotka SIS on kerännyt ja joita se käsittelee tilauksen hallintaa ja toimitusta varten, käyttäjä voi harjoittaa oikeuksiaan lähettämällä postia seuraavaan osoitteeseen:

  Groupe SEB Finland Oy
  Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa

  Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.
   
 2. Jos kyseessä ovat muut henkilötiedot, joita Groupe SEB Finland Oy käsittelee tilin luomista, pyyntöihin vastaamista, kampanja- ja markkinointitarjousten lähettämistä ja verkkosivuston sisällön mukauttamista varten sekä käyttäjän osallistuessa tapahtumiin, kuten visailuihin tai kilpailuihin, käyttäjä voi harjoittaa oikeuksiaan lähettämällä postia seuraavaan osoitteeseen:

  Groupe SEB Finland Oy
  Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa

  Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.