Tefal_conditions_ventes_V2.jpg

Alkusanat

Nämä vakiosopimusehdot (jäljempänä "Ehdot") on solmittu SEB INTERNATIONAL SERVICEN (jäljempänä "SIS"), joka on rekisteröity Vesoul Register of Companies- rekisteriin numerolla 399 014 216, rues des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône), ja kuluttajien (jäljempänä "Kuluttaja") välillä koskien ostoksia osoitteessa: https://www.tefal.fi/ (jäljempänä "Sivusto").

Sivuston kautta tilattuja tuotteita voidaan toimittaa vain Suomen alueella. Näitä Ehtoja sovelletaan yksinomaan kuluttajiin.

Nämä Ehdot ovat Suomen kuluttajansuojalainsäädännön mukaiset.

Tarkoitus:

Näitä ehtoja sovelletaan SIS:n ja Kuluttajan välillä 23.10.2019 lukien.

1. Tilaaminen:

Tuotetilauksia voidaan tehdä Sivustolla ainoastaan, mikäli Kuluttaja on kirjautunut Sivustolle henkilökohtaisella käyttäjänimellä (sähköpostiosoite) ja salasanalla.

Tekemällä tilauksen Kuluttaja hyväksyy tuotteen (jäljempänä "Tuotteet") Sivustolla esitetyn hinnan ja kuvauksen. SIS toimittaa Tuotteita yksinomaan varastossa olevien Tuotteiden saatavuuden rajoissa, keskimääräisen tilausta koskevan rajoituksen ollessa viisi kappaletta per Tuote (joillain Tuotteilla voi olla eri tilausta koskevia rajoituksia). SIS ilmoittaa Kuluttajalle, mikäli joitakin Tuotteita ei ole saatavilla.

2. Toimitus:

 Tuotetilaus toimitetaan Suomen alueella Kuluttajan henkilökohtaiseen osoitteeseen.

Jos tilaus toimitetaan toiseen osoitteeseen, tulee Kuluttajan ilmoittaa eri toimitusosoite.

Toimitukset tehdään

  • Tilauksenne valmistelun jälkeen kuljetusyhtiön toimesta 3-5 päivän* sisällä lähetyspäivämäärästä.

*keskimääräiset ajat saatavissa oleville Tuotteille.

  • Mikäli vastaanottaja ei ole tavoitettavissa, lähetys toimitetaan lähimpään Postiin. Kuljetusliike jättää viestin, jossa ilmoitetaan mistä ja milloin lähetys on noudettavissa.

  • Kaikissa tapauksissa on tärkeää, että Kuluttaja tarkistaa lähetyksen kunnon ja sisällön. Mikäli lähetyksen kunnossa on puutteita, lähetys tulee hylätä ja "hylätty huonon kunnon takia" tulee kirjoittaa kuittiin päivämäärän ja allekirjoituksen lisäksi. Lisäksi, asiakaspalveluun tulee tehdä ilmoitus seuraavaan puhelinnumeroon: puh. 09 894 6150 (paikallispuhelumaksun hinta, aukiolo maanantaista keskiviikkoon klo 12.00-15.00). Mikäli viallisuus huomataan vasta toimituksen jälkeen, tulee asiakaspalveluun ottaa yhteyttä ilman viivytystä, jotta he voivat opastaa, miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia.

Toimitusmaksu:

Toimitusmaksu Suomeen on 9.49 euroa.

Palvelut:

SIS tarjoaa lisäpalveluita Kuluttajilleen ilmaiseksi:

  • Kotiintoimituksia tehdään sijainnista ja kerroksesta huolimatta, mikäli toimittajalla on mahdollisuus järjestää tilattujen Tuotteiden toimitus kohteeseen.

  • Kuluttaja voi kysyä mitä tahansa kysymyksiä ja esittää pyyntöjä selvittääkseen mahdolliset ongelmat koskien tilausta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun seuraavaan numeroon: 09 894 6150 (paikallispuhelumaksun hinta, aukiolo maanantaista keskiviikkoon klo 12.00-15.00).

3. Maksuehdot:

Tilaukset tulee maksaa verkossa,

  • tilatessa Visalla, MasterCardilla tai muulla luottokortilla.

  • SIS pyrkii kaikin keinoin varmistamaan verkossa lähetetyn tiedon luottamuksellisuuden ja turvallisuuden. Tässä yhteydessä verkkosivu käyttää turvallista SSL:ää (Secure Socket Layer) käyttävää maksusivua.

4. Hinnat:

Hinnat annetaan euroissa, ja niihin sisältyvät kaikki verot. Hintoihin sisältyy tilauspäivämäärän mukainen ALV. Nämä hinnat eivät kuitenkaan sisällä kuljetusmaksua.

Hinnat varmistetaan sillä hetkellä, kun Kuluttaja tekee tilauksen saatavilla olevien varastossa olevien tavaroiden puitteissa.

Yhtä tilausta kohden voidaan huomioida vain yksi alennuskoodi. Tarjouksia ei näin ollen ole mahdollista yhdistää.

5. Palautukset:

5.1 Takuu

Takuuehdot Tuotteille löytyvät sivuston "Takuu"- osiosta.

5.2 Virhe ja ilmoitus virheestä

Tuotteessa on virhe, jos sen laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua. Virhetilanteessa Kuluttajalla on ensisijaisesti oikeus vaatia oikaisua, toissijaisesti hinnanalennusta.

Vedotakseen virheeseen Kuluttajan on ilmoitettava siitä SIS:lle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita.

Kuluttaja voi vedota virheeseen myös myöhemmin, jos

  • SIS on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti;

  • virhe perustuu siihen, että Tuote ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain (914/86) nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä; tai

  • virhe perustuu siihen, että Tuote on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

5.3 Tuotteiden kaupan peruuttaminen

Kuluttajalla on oikeus perua Tuotteen osto Sivustolla ilman syytä. Mikäli Kuluttaja haluaa perua oston, pyyntö tulee lähettää kirjallisena (kirjeitse tai sähköpostitse) 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Pyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

Kuluttajan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero.

Pyyntö tulee osoittaa: postitse osoitteeseen Groupe Seb Finland, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland.

tai sähköpostitse mail.fi@groupeseb.com

Täten ilmoitan haluavani peruuttaa:

Tuotteen/Tuotteet (merkitse pakkauksesta ilmenevä nimi)

Tilauspäivämäärä:

Tilausnumero:

Vastaanotettu: (sisällytättehän todistuksen vastaanottopäivämäärästä)

Tuote tulee myös lähettää meille (Kuluttajan kustannuksella) varastoomme osoitteeseen Groupe Seb Finland, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland päivän kuluessa sen kirjeen (postimerkin mukaisesta päiväyksestä) tai sähköpostin lähettämisestä, jossa peruutuksesta on ilmoitettu.

Tuotteen vastaanottamisen yhteydessä SIS hyvittää jo vastanotetut maksut, mutta Tuotteen palautukseen liittyvät kuljetusmaksut jäävät kuitenkin Kuluttajan vastuulle. Mitään Tuotteita, jotka palautetaan vaillinaisina, pilattuina, vaurioituneina tai käytettyinä, ei hyväksytä.

5.4 Muut ehdot

Missään muissa kuin näissä Ehdoissa erikseen mainituissa tapauksissa SIS ei hyväksy palautuksia, ellei niitä ole vahvistettu etukäteen muodollisella sopimuksella asiakaspalvelun kanssa numerossa 09 8946 150 (paikallispuhelumaksun hinta, aukiolo maanantaista keskiviikkoon klo 12.00-15.00). Palautus joko vaihdetaan tai hyvitetään.

Kaikissa tapauksissa asiakaspalvelun kanssa tehdyn sopimuksen solmimisen jälkeen, tuote tulisi palauttaa tarvittavan dokumentaation kanssa seuraavaan osoitteeseen: Groupe Seb Finland, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland.

6. Kirjautuminen:

Sivuston käyttäminen edellyttää rekisteröintimenettelyä, jonka kautta Kuluttaja saa kirjautumistiedot (sähköpostiosoite ja salasana). Henkilökohtaiset kirjautumistiedot lähetetään Kuluttajalle sähköpostitse.

7. Vastuu:

SIS ei vastaa sopimusvelvoitteen täyttämisestä, mikäli sitä on kohdannut ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota SIS ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on SIS:tä riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi työselkkaus, luonnonmullistus, maksuliikenteen keskeytys tai lain säännös tai viranomaismääräys.

8. Henkilötiedot:

SIS kerää henkilötietoja käsitelläkseen Kuluttajan tilauksen, ja voi myös joutua ilmaisemaan tiedot kolmansille osapuolille sopimusvelvoitteen täyttämiseksi.

Henkilötietokäytännöstä löytyy enemmän tietoa aiheesta.

9. Immateriaalioikeudet:

Kaikki Sivustolla olevat komponentit, niin kuvalliset kuin äänitteetkin, sisältäen taustalla olevan teknologian, ovat suojattuja immateriaalioikeuksiin liittyvän lainsäädännön mukaisesti.

Aiheesta tarkemmin, katso kohta immateriaalioikeuksista käyttöehdoissa.

10. Alaikäisten suojelu (alle 18- vuotiaat lapset)

SIS ei tietoisesti markkinoi tuotteitaan ja palveluitaan alaikäisille, eikä pyydä tai kerää alaikäisten toimittamia tai heihin liittyviä henkilötietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Mikäli SIS huomaa, että joku SIS:in kotisivuilla henkilötietojaan jakava henkilö on alaikäinen, SIS tekee kaikkensa varmistaakseen, että kyseiset henkilötiedot poistetaan sen tiedostoista niin pian kuin mahdollista. SIS ei käytä tällaisia henkilötietoja mihinkään tarkoituksiin, eikä välitä niitä kolmansille tahoille.

11. Kokonaisuus:

Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista on tai tulee pätemättömäksi johtuen lainsäädännön, asetusten tai oikeuskäytännön muutoksista, ei tämä missään olosuhteissa vaikuta näiden Ehtojen pätevyyteen tai niiden noudattamiseen muilta osin.

12. Kesto:

Nämä Ehdot soveltuvat koko sen ajanjakson ajan kun SIS:in tarjoamat Tuotteet ja palvelut ovat saatavilla verkossa.

13. Näyttö:

Sähköisiä rekistereitä, joita säilytetään SIS:in ja sen yhtiökumppanien ja palveluntarjoajien tietojärjestelmissä voidaan käyttää todisteena osapuolten välisestä kommunikoinnista, tilauksista ja maksuista.

14. Sovellettava laki:

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

SIS pyrkii ratkaisemaan kaikki Tuotteisiin ja niiden kauppaan liittyvät erimielisyydet yhteistyössä Kuluttajan kanssa. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).. Kuluttaja voi lisäksi kysyä neuvoa Euroopan Komission alustalta kuluttajariitojen ratkaisemiseksi seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers.odr/.